Object

Stadsprofiel van Bergen op Zoom (detail)

Instelling/bron: Brabant-Collectie

Dit detail maakt onderdeel uit van een groter stadsprofiel van de (vesting)stad Bergen op Zoom. Het volledige werk werd gedrukt van in totaal vier koperplaten en het is ongetwijfeld het mooiste profiel van Bergen op Zoom. De prent toont de stad naar het oosten, met uiterst links het dorp Noordgeest. Deze prent geeft die situatie, uiterst links, weer. In het voorplan is het "Noort Fort" weergegeven, met links daarboven in het midden- en achterplan de "Coninen berch" en "Noort geest". Rechts is een deel van Bergen op Zoom nog zichtbaar met het "Hoorn-werck" en het "Boere-verdriet". Linksboven in de voorstelling is, op een getekend blad perkament, de opdracht gegraveerd: “Nobilibus Strenuisq.[ue] Heroibis / D Carolo Morgano, Equiti, etc. urbis Praefecto. / D. Guilelmo de Rijt, Equiti, Toparchae in Brouchem. Etc. / urbis et ditionis Satrapae. / Nec non / Amplissimo, Consustissimoq.[ue] / Senatui Populoq.[ue] Bergozomiano, / hanc Tabulam consecrate / S. de Swaef”. Rechtsboven in de voorstelling is, in een rijkelijk versierde cartouche, een lofdicht op de stad gegraveerd: “Acrostichis Auctoris. / Siet Bergen op den Zoom De Stadt die wijdt vermaert / Aen Scheldt haer dus [ver]thoont, Soo als sij is bewaert, / Met forten vijff; seer sterck Waer van de twee in d’oogen / Voor aen des havens mondt Aldus haer form verthoogen. / Eertijds vol Coopmanschap, En nu des landts gewelt. Leest onder met wat lof Saem’ haere duecht [ver]telt. / 16 / 34”. De prent van De Swaef is het enige profiel van Bergen op Zoom met een lofdicht en/of onderschrift. Opschriften achterzijde blad: Rechtsboven: "Rimke (?) 1835" (in potlood) en "No: 4" (pen in inkt). Linksonder: "Bibliotheek Noord-Braband" (stempel in blauw). Midden onder: "120" (pen in inkt). Rechtsonder: "334" (in potlood). D. Valentijn, Het stadsgezicht van Bergen op Zoom in tekeningen, prenten en schilderijen, Bergen op Zoom 2014 (Masterscriptie, Leiden). R. J. van den Bergh, ‘Miscellanea Archivitica VII Samuel de Swaef’, De Waterschans 24 (1994) 1, pp. 12-18. W. van Ham, ‘Het stadsgezicht op Bergen op Zoom door Samuel de Swaef (1634) herdrukt’, De Waterschans 31 (2001) 3, pp. 101-115