Object

Kerk van het Heilig Hart. Boxtel-Breukelen

Instelling/bron: Brabant-Collectie

Electr. druk van Wilhelm van Eupen, Boxtel##Buiten afbeelding: linksonder Kerk ...Hart; rechtsonder Boxtel-Breukelen; langs linker zijde Electr. ...Boxtel. Prentbriefkaart: niet beschreven.[Voor 1904].