Object

Sikkel van vuurstenen klingen in houten vatting

Instelling/bron: Eindhoven Museum

Sikkel bestaande uit een zevental vuurstenen klingen gezet in een houten vatting die in het handvat doorloopt. Moderne reconstructie met gebruikmaking van originele Neolithische klingetjes