Collectie-item

Schup en schoefel, aflevering 627

Instelling/bron: Heemkundekring 'Zeeland'

In maandblad ut Rookelijzer in Zeeland verscheen jarenlang de rubriek: Schup en Schoefel. Geschreven in het dialect van Zeeland. Dit is de aflevering uit ut Rookelijzer 627 van 16 maart 2019.

Later zal blijken dat dit de laatste aflevering was. Want Albert de Groot ging dood. Bij zijn uitvaart vertelde zijn zoon Tiny dat er eigenlijk drie mensen waren overleden: Albert, Schup en Schoefel.

Ingesproken door Theo Verstegen en Piet Huvenaars in de studio van L-FM in Reek. Met medewerking van Tinus Verstraten en Mari Brouwer. Vertaald in de Nederlands door Annemarie van den Broek - Ottens.

TRANSCRIPTIE:

Schup: En zoewe ist iejn amper de deur uit of aander nijs duu zich veur.

Schoefel: E worover wojde gij ut gehad wille hebbe?

Schup: Nou over Teun van den Elzen, die krig host un olling blad in de Krant van vandaag, mè un groewte foto mè veul krulle ok nog.

Schoefel: En wien mag diejen Teun dan wel zing? Beroemd zeker?

Schup: Nieje, nieje, unnen gewonen zellundse jonge van un goei twentig joor awt. En wette wat ie duu? Verhalen vertellen um te lachen.

Schoefel: Mar da wis ik ok nie. En wie zing zun aawers? Kan ik die kennen?

Schup: Zunne vadder teult de allerbeste appels van ut hiejle laand. Kampioen kunde wel zeggen.

Schoefel: Da hè schonvadder Toon noit kunne denke en schonmoeder Lien ok nie. Zoewe, da is dè.

Schup: Leesde gij oit de krant? Dr stè oit van alles in.

Schoefel: Nieje ik lees alliejn de ARENA as ie op tijd kumt en oit Ujes weekblad.

Schup: Ik heb wel de krant en dor stè af en tow wa in over de nij gemente over dreej joor.

Schoefel: En wa zegge ze zoewe-al?

Schup: Da de nij gemente MAASHORST gè heiten. Moi da we al un stukske Horst hebben.

Schoefel: Wa bedoelde dor mè?

Schup: Nou de HEI-horst. Un end wijer bij de Piejlweg lè ok nog Landhorst en Venhorst, moj hè?

Schoefel: Wor ik krek oan daacht, worrum da wiejt ik nie, mar inens daacht ik oan ut bombardement van Nimwegen. Da waar in fibruwari 1944.

Schup: Da is woor, ik wiejt ut ok nog wel. Ut waar krek vastenovund en net zo'n moei weer as

vandaag. Volop zon.

Schoefel: Wette dan ok da di krek vijfensuffentig joor geleeje ok zoewe waar en un durske van mulder Van Aarssen bij is umgekommen. Dora hiette ze en waar door op school. Tis toch wa. Miejr as achthonderd mense doewt. Op de tillevizie liete ze nog al die graven zien.

Schup: Hajde gij ok de ruklame van stamppot gezien? Nie? Ikke wel. Ik moes oan vruuger denke as

we thuis petazzie hajje. Ut waar altijd lekker en hendig ete. Zoewe waar da.

Schoefel: In de krant van dees daag ston un olling stuk over un stuk Kerkstroot tussen ut kloster en Bertje Willems, vruuger. Da gon ze ok olling overhoewp hoale en bumkes plante.

Schup: Ast krek zo moi wordt as ut aander stuk vein ik ut hiejl moi.

Schoefel: Mar nou iets olling anders. Bende al wizze kijke op landgoed Nabbegat.

Schup: Nieje, ikke nie. Tis te kaaw en duk te nat vur ons. We zulle van de zommer wel zien.

Schoefel: Ut moet er hiejl moi worre mè oanplant en wei en wandelpedjes. Gek hè. Vruuger kenden we Nabbegat alliejn van den Nabbegatsen Berg, wor keinder kosse speule en toten rape.

Schup: En verget de motorkrossers nie die door duk bezzig zing gewè. Ja da waar oit zoewe.

Schoefel: En krek toen ik vandemerge in de krant keek, zag ik da Harrie van Dongen van de garage Van Dongen gestörve is. Ik men datie de leste waar die in Indieje gediend hè.

Schup: Nou zaag ik da da groewt gebouw op ut end van Brouwerspad olling weg is, Ze zegge da dor un stuk of wa nij wonninge komme te stoon. En zoewe ziede Zellund mè bitjes verandere.

Schoefel: En toen wier ut Vastenovund zoas we da vruuger zinne. Dreej daag bidde en nor de kerk.

Schup: Da waar eefkes anders dan nou. We wisse nie ens wa Carnaval waar. Iets wijd weg in Den Bosch of Gennep en in Nimwegen alliejn binnenshuis in de Vereniging mè de Blauwe Schuit.

Schoefel: Noit af gehurd. Nou ik dr oan denk waar hier vruuger Gentrije, moeste as perdrijer bij un doei gans de kop prubere af te trekke. Spannend, da wel. En wijer niks.

Schup: Di joor unne sobere optocht, die hiejl lui vurbij gong en host alliejn mar harde herrie"muziek" makte. Dr waren der twieje, die er sjiek uitzage. Ik denk erges gekocht of zoewe.

Schoefel: In Schaijk zal ie wel hiejl groewt en schon gewest zing. Zing ze door gewend. Hier hebbe de Halfvasten- optochten de oarigheid um iets zelf te maken kapot gemakt. Duurt un olling mensenleven um da wer mè bitjes op te bouwe.

Schup: En kommende week twieje kerre gon stemme, iejn vur de Pruvinsie en iejn vur Watterschap. Ge moet wel goon wor. Hier ma de dè. In veul ander laande made da hellemol nie. DOEN !

Schoefel: We zulle goon en wijer in den hof gon werke en errepel zette en iets plante in den hof.

Schup: Schoefel: Dr zaat nog ennen regel miejr op ut papier. Dorum blijf gezond en tevreeje en sterk.

Vertaling:

Schup:

En zo is het een amper de deur uit of het andere nieuws doet zich voor.

Schoefel:

En waarover zou jij het gehad willen hebben?

Schup:

Nou over Teun van den Elzen, die kreeg bijna een heel blad in de krant vandaag, met nog een grote foto met veel krullen ook nog.

Schoefel:

En wie mag die Teun dan wel zijn? Beroemd zeker

Schup:

Nee nee, een gewone Zeelandse jongen van goed twintig jaar oud. En weet je wat hij doet? Verhalen vertellen om te lachen.

Schoefel:

Maar dat wist ik ook niet. En wie zijn zijn ouders? Kan ik die kennen?

Schup:

Zijn vader teelt de allerbeste appels van het hele land. Kampioen kun je wel zeggen.

Schoefel:

Dat had schoonvader Toon nooit kunnen denken en schoonmoeder Lien ook niet. Zo dat is dat.

Schup:

Lees jij ooit de krant? Er staat ooit van alles in.

Schoefel:

Nee ik lees alleen de Arena als die op tijd komt en soms Udens weekblad.

Schup:

Ik heb wel de krant en daar staat af en toe wat in over de nieuwe gemeente over drie jaar.

Schoefel:

En wat zeggen ze zoal?

Schup:

Dat de nieuwe gemeente MAASHORST gaat heten. Mooi dat we al een stukje Horst hebben.

Schoefel:

Wat bedoel je daarmee?

Schup:

Nou de HEI-horst. Een eind verder bij de Peelweg ligt ook nog Landhorst en Venhorst, mooi he

Schoefel:

Waar ik net aan dacht, waarom weet ik niet, maar ineens dacht ik aan het bombardement van Nijmegen. Dat was in februari 1944.

Schup:

Dat is waar, ik weet het ook nog wel. Het was net Vastenavond en net zo’n mooi weer als vandaag. Volop zon.

Schoefel:

Weet je dan ook dat dit net 75 jaar geleden ook zo was en een meisje van molenaar van Aarssen bij is omgekomen. Dora heette ze en was daar op school. Het is toch wat. Meer dan 800 mensen dood. Op de televisie lieten ze nog al die graven zien.

Schup:

Had jij ook die reclame van stamppot gezien? Nee? Ik wel. Ik moest aan vroeger denken als we thuis stamppot hadden. Het was altijd lekker en gemakkelijk eten. Zo was dat.

Schoefel:

In de krant van een dezer dagen stond een heel stuk over een stuk Kerkstraat tussen het klooster en Bertje Willems vroeger. Dat gaan ze ook helemaal overhoop halen en boompjes planten

Schup:

Als het net zo mooi wordt als het andere stuk vind ik het heel mooi.

Schoefel:

Maar nou iets heel anders. Ben je al wezen kijken op landgoed Nabbegat?

Schup:

Nee, ik niet, het is te koud en vaak te nat voor ons. We zullen van de zomer wel zien.

Schoefel:

Het moet er heel mooi worden met aanplant en wei en wandelpaadjes. Gek hé, vroeger kenden we Nabbegat alleen van de Nabbegatse Berg, waar kinderen konden spelen en dennenappels rapen.

Schup:

En vergeet de motorcrossers niet die daar vaak bezig zijn geweest. Ja dat was ooit zo.

Schoefel:

En net toen ik vanmorgen in de krant keek zag ik dat Harrie van Dongen van de garage van Dongen gestorven is. Ik meen dat hij de laatste was die in Indonesië gediend heeft.

Schup:

Nou zag ik dat dat groot gebouw op het eind van Brouwerspad helemaal weg is. Ze zeggen dat daar een stuk of wat nieuwe woningen komen staan. En zo zie je Zeeland met beetjes veranderen.

Schoefel:

En toen werd het Vastenavond zoals we dat vroeger zeiden. Drie dagen bidden en naar de kerk.

Schup:

Dat was effe anders dan nou. We wisten niet eens wat Carnaval was. Iets ver weg in Den Bosch of Gennep en in Nijmegen alleen binnenshuis in de Vereniging met de Blauwe Schuit.

Schoefel:

Nooit van gehoord. Nou ik er aan denk was hier vroeger Gentrijden, moest je als paardrijder bij een dode gans de kop proberen eraf te trekken. Spannend, dat wel. En verder niks

Schup:

Dit jaar een sobere optocht, die heel langzaam voorbij ging en bijna alleen maar harde herriemuziek maakte. Er waren er twee die er sjiek uitzagen. Ik denk ergens gekocht of zo.

Schoefel:

In Schaijk zal ie wel heel groot en mooi geweest zijn. Zijn ze daar gewend. Hier hebben de Halfvastenoptochten de aardigheid om zelf iets te maken kapot gemaakt. Duurt een heel mensenleven om dat weer met beetjes op te bouwen.

Schup:

En komende week twee keer gaan stemmen, een voor de provincie en een voor het Waterschap. Je moet wel gaan he. Hier mag je dat. In veel andere landen mag je dat helemaal niet doen.

Schoefel:

We zullen gaan en verder in de moestuin gaan werken en aardappelen poten en iets planten in de moestuin.

Schup:

De kinderen gaan volop aan de slag voorde examens. Veel succes allemaal, he. Houdoe

Schoefel:

Er zat nog een regel meer op het papier. Daarom blijf gezond en tevreden en sterk