Object

Zeelster kerkelijk leven

Instelling/bron: Stichting 'Zeelst Schrijft Geschiedenis'

Zeelster kerkelijk leven
De Heilige Willibrordusparochie

Een beschrijving van het kerkelijk leven in Zeelst van de voorbije eeuwen tot nu toe. Aan bod komen de kerkelijke tradities, processies, klooster, scholen en verenigingen, maar ook de geestelijken, kerkmeesters en kosters en uit Zeelst afkomstige religieuzen die in de missie werken.