Object

Dinteloord op oude prentbriefkaarten

Instelling/bron: Cultuur-historische Vereniging 'Nyen aenwas van Nassau'

Weghalen van de bruggetjes in de Steenbergseweg. Nadat de riolering is aangelegd werd aan beide zijden een ventweg gemaakt.