Object

Burgemeester Meester H.Popstraat

Instelling/bron: Cultuur-historische Vereniging 'Nyen aenwas van Nassau'

Begin van de renovatie van de Burg. Mr. H. Popstraat in 2005.