Object

Pastorie van de Hervormde Kerk

Instelling/bron: Cultuur-historische Vereniging 'Nyen aenwas van Nassau'

Pastorie van de Hervormde Kerk aan de Westvoorstraat. Dit pand stond achter de kerk en grensde aan de Westerstraat.