Object

Rooms-Katholieke Kerk

Instelling/bron: Cultuur-historische Vereniging 'Nyen aenwas van Nassau'

Rooms-Katholieke Petrus en Pauluskerk op de hoek van de Westvoorstraat en de Stoofdijk. Links ervoor de pastorie, de toren is in 1961 tegen de kerk aangebouwd.