Object

Gereformeerde Kerk

Instelling/bron: Cultuur-historische Vereniging 'Nyen aenwas van Nassau'

Gereformeerde Kerk op de hoek van Zuideinde en Steenbergseweg. Links naast de kerk staat de pastorie. De kerk is in 1951 gebouwd op dezelfde plek als de kerk die op 4 november 1944 door het bombardement verwoest werd