Collectie-item

Gereformeerde Kerk

Instelling/bron: Cultuur-historische Vereniging 'Nyen aenwas van Nassau'

Gereformeerde Kerk op de hoek van Zuideinde en Steenbergseweg.