Object

Ciborie met deksel

Instelling/bron: Museum Vincentre

Derde voorwerp van serie van negen. Ciborie met deksel, materiaal zilver. Deze ciborie komt uit een boedel van de Jezuïetenorde. 

In bruikleen van Eindhoven Museum Genneper Parken. Aanvang bruikleenperiode 16-03-2016. Einde: 16-03-2026.