Object

Opgravingen van de kerk op Nijhoven

Instelling/bron: Heemkundekring Amalia van Solms

Opgravingen in 1951 van de (middeleeuwse kerk) kerk op Nijhoven. Fundamenten van de noordmuur van het schip met aanzet van het noordelijk transept, gezien vanuit het oosten. Fundamenten van de vroegere gotische kerk die in 1926/1927 gesloopt werd. 

Opgravingen door het ROB bij de Salvatorkapel op Nijhoven. Op initiatief van kapelaan C.Kramer en onder leiding van de R.O.B. (Rijkdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek) vindt men sporen van vroegere kapelen, kerken en graven. (zie ook "Baarle in Stukken" blz.113.)