Object

MN 7, Het militaire luister- en zendstation in Baarle-Hertog 1915-1919

Instelling/bron: Amalia van Solms

Inhoud

6 Auteur
7 Voorwoord
8 Dankwoord
10 Inleiding
12 Deel I. MN 7
- Paul Goldschmidt ('Ciermont'), spil van het project
- Het opbouwen van MN 7- Chronologisch relaas
- Nederlandse reacties en Duitse dreiging
- MN 7 op kruissnelheid
- Misverstand tussen Goffart en Goldschmidt
- Joseph Boone, opvolger van Paul Goldschmidt
56 Deel 2. Wapenstilstand
- Wat vooraf ging
- Duitsland wordt een republiek
- Onderhandelingsfase
77 Deel 3. Berichten van 6 tot 23-11-1918
- Handschrift
- Vertaling
- Samenvatting van de berichten
99 Deel 4. Sluiting van MN 7 .
101 Noten
121 Bijlage 1. Burgemeester Henri van Gilse
127 Bijlage 2. Vluchtelingenkamp op de Hoogbraak.

Deze extra uitgave van "van Wirskaante"is nog te koop.