Object

De Prins van Oranje (1792-1849) voert persoonlijk de troepen aan tijdens de slag bij Ravels, 2 augustus 1831

Instelling/bron: Stadsmuseum Tilburg

In november 1830 nam België de verklaring aan waarmee de onafhankelijkheid van Noord-Nederland werd afgekondigd. Kort daarna, in januari 1831, werd het Verenigd Koninkrijk ontbonden. Maar daarmee was de kous niet af, want er moesten nog verschillende kwesties geregeld worden tussen de twee landen. Dat leek echter alleen te kunnen lukken via de militaire weg. In augustus 1831 troffen Nederlandse en Belgische troepen elkaar in de Tiendaagse Veldtocht. Kroonprins Willem had zijn hoofdkwartier in Tilburg gevestigd en hij trok met de tweede divisie op 3 augustus 1831, onder bevel van de hertog van Saksen-Weimar, via Alphen en Poppel naar Ravels, waar men op hevig verzet stuit. Gedurende korte tijd ondervindt het Nederlandse leger verzet te Eel, een buurtschap grenzend aan Ravels (het huidige Ravels-Eel). Vervolgens ziet men zich genoodzaakt Ravels huis voor huis te veroveren. Als een eerste aanval onder leiding van majoor Tegelaar niet succesvol verloopt (er sneuvelen enige manschappen), gaat men over tot de stormaanval. Het is dit moment dat afgebeeld is: de kroonprins (de latere koning Willem II), zojuist te Ravels gearriveerd samen met prins Frederik, is van zijn paard gestegen en voert in eigen persoon, met omhoog geheven degen, de troepen van het ‘2e Bataljon der 18e Afdeling’ aan. Vanuit de huizen links, wordt door Belgische troepen geschoten. Rechts op de voorgrond enige manschappen die de stormaanval inzetten; rechts op de achtergrond infanterie met het geweer in de aanslag; midden op de voorgrond een gesneuvelde infanterist. Dit historiestuk is geschilderd door Johannes Jelgerhuis Rienkz. (Leeuwarden 1770 – Amsterdam 1836) en werd in 1939 voor f 52,- gekocht op de veiling A.J. Huffel’s Antiquariaat in Utrecht (voorheen collectie Kasteel Sypesteyn bij Loosdrecht). Van dit schilderij zijn ook twee litho’s bekend [SMT00863 en SMT00950]. [RP]