Object

''Muskaatnotenbedrijf op de Banda-eilanden. Molukken'

Instelling/bron: Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch

Oude schoolplaat voor aardrijkskundig onderwijs uit de serie Insulinde in beeld (Nederlands Indie) die een muskaatnotenbedrijf op de Banda-eilanden weergeeft. Het betreft een uitgaven van J.B. Wolters, Groningen, Den Haag en is geïllustreerd door J. Gabrielse, Bij deze schoolplaat zat een handleiding.

Het schoolvak aardrijkskunde heeft lange tijd bijgedragen aan de vorming van een stereotiep wereldbeeld. Hierbij ging het met name om een eenzijdige beeldvorming omtrent rassen en de koloniale overheersing. Ook is er een stereotiep beeld van het schoolvak zelf ontstaan, namelijk dat van een feitenvak, waarbij de topografie centraal stond.


Op de voorgrond is een groep vrouwen te zien die met de muskaatnoten die in een grote mand liggen aan het pellen zijn. Daarnaast een groep mannen in een rij met lange speren. Op de achtergrond is nog zo'n groep vrouwen te zien en een man aan een tafeltje met een boek.


Deze schoolplaat maakt deel uit van een verzameling schoolplaten in bruikleen van Dick Rozing te zien in het NVMO (https://dickrozing.nl/projecten/portfolio/fotoboek-nederlands-indie).