Collectie-item

Groepsfoto van Geestelijkheid

Instelling/bron: Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

De groepsfoto, genomen voor de achterdeur van de Sint-Janspastorie (huidige Tongerlohuijs), Molenstraat 2; 1e rij, zittend v.l.n.r.: abt Hugo Lamy, prelaat van Tongerlo; mgr. Amandus van Uytven, apostolisch prefect van Uélé (Congo) en titulair bisschop van Megara; Hubert Noots, procurator van de orde en titulair abt van Floreffe; 2e rij, staand v.l.n.r.: Hendrik van Reeth, proost van Catharinadal te Oosterhout; Abt Jozef Bauwens, prelaat van de abdij van Leffe; Evermodus Derikx, pastoor Sint Jansparochie en deken; 3e rij, staand v.l.n.r.: kapelaan Vermeulen, kapelaan Romme en kapelaan Theeuwes van de Sint Jansparochie. Foto genomen bij 40-jarig priesterschap (1936) of het afscheid van Derikx (1939) ?