Object

Bedevaartvaantje: H. Moeder Gods te Dadizele

Instelling/bron: Museum 't Oude Slot

DADIZEELE
Sancta MARIA Mater Dei, ora pro nobis & Heylighe MARIA Moeder godts, bidt voor ons.
G.D.T.

Volgens de legende verliest een edelman twee zwarte ossen.
Door tussenkomst van Onze Lieve Vrouw vindt hij ze weer als witte ossen.
Hij bouwt op deze plek een kapel.

O.L.Vrouw, gekroond met kind Jezus op rechterarm en scepter in linker.
Beiden met nimbus.
Ze staat tussen wijdvertakte bomen.
Vooraan toont  kluizenaar aan rijkaard twee ossen uit de legende.
Op de achtergrond een heiligdom.
Links het dorp Dadizele.
In rechtertop het wapenschild van de familie de Croix.