Collectie-item

Mensen en dingen. Beschouwingen over materiële cultuur

Instelling/bron: Museum 't Oude Slot

in: Charles de Mooij & Renate van de Weijer (red.), Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse materiële volkscultuur, ca. 1700-1900 ('s-Hertogenbosch: Noordbrabants Museum - Zwolle: Waanders, 1991) 8-21.