Collectie-item

Portret gouverneur Baron Taets van Amerongen

Instelling/bron: Historische Verzameling KMA

Portretfoto van J.N.A. Baron Taets van Amerongen. In 1888 werd kolonel Taets van Amerongen benoemd tot gouverneur van de KMA en vervolgens bevorderd tot generaal-majoor der Infanterie. In 1890 werd hij benoemd tot commandant van de eerste Divisie Infanterie en waarnemend gouverneur van de residentie en droeg hij daarom het commando over aan de nieuwe gouverneur.