Object

Pastoor Frank M. As

Instelling/bron: Heemkundekring 'De Wojstap'

Frank Michaël As. geboren in Utrecht op 12 juni 1956. Op 25 mei 1991 in de Bossche Sint Jan door Mgr. Joannes ter Schure z.g. tot priester gewijd van het bisdom 's-Hertogenbosch. Sinds 1 september 1998 door de bisschop aangesteld tot pastoor van de parochie Heilige Michaël in Sint-Michielsgestel. Mijn tweede doopnaam is Michaël, en ik ben dan ook trots om pastoor te zijn van de H. Michaëlparochie in Sint-Michielsgestel. Voordat ik naar het seminarie ging, heb ik geneeskunde gestudeerd en heb de eed van Hippocrates, de artseneed, afgelegd. Maar God had een ander plan met mijn leven en Hij riep mij tot het priesterschap. Na mijn wijding werd ik als 'kapelaan' geplaatst in de parochies van de H. Margarita Maria Alacocque en de HH. Petrus en Paulus in Tilburg. Van 1993 tot en met 1998 was ik pastoor van de Sint-Servatiusparochie in Dinther.