Object

Huisseling 0191

Instelling/bron: Heemkundekring 'Land van Ravenstein'

Stoomzuivelfabriek Sint Isidorus. In het voorjaar van 1915 werd door onze regering bepaald dat de bijproducten van de zuivelfabrieken uitsluitend gepasteuriseerd naar de boerderijen teruggeleverd moesten worden. Dit ter bestrijding van tuberculose (in die tijd een gevreesde volksziekte) en mond-en-klauwzeer bij het vee. De handkrachtfabriekjes konden aan deze eis niet voldoen. Op 3 maart 1916 kwam men tot de instelling van een commissie van voorbereiding tot de oprichting van een stoomzuivel voor Ravenstein en omgeving. Voor deze commissie werden 25 personen uit de dorpen Dieden, Deursen, Huisseling, Neerloon en Overlangel gekozen. Uit Huisseling waren dat: Th. Elemans, H.J. Elemans, M.F. de Bruijn, J. van den Bergh en A. Paessens. Op maandag 5 november 1917 werd de fabriek in gebruik genomen, de eerste melk ontvangen en verwerkt. Afgedraaid noemde men dat toen nog vanuit het handkrachtgebeuren. Vele jaren heeft Isidorus een voorname taak op zuivelgebied te vervullen gehad: men verwerkte de melk tot boter en leverde de bijproducten weer aan de melkleveranciers (de veehouders) terug. Slechts een klein deel van de melk werd in Ravenstein uitgevent door Piet van der Ven, die hiervoor een hondenkar ter beschikking had. De naoorlogse jaren gingen echter weer nieuwe eisen aan de zuivel stellen en de schaalvergroting kwam op gang. De Coöp. Stoomzuivel Sint Isidorus te Ravenstein had ook haar tijd gehad. In 1954 kwam de fabriek stil te liggen. De melk van de leden werd voortaan door Berghem - Oss coöperatief verwerkt, oftewel geleverd aan Melkerij Lent te Nijmegen en Nutricia te Cuijk. Op 22 februari 1954 werd de inventaris door makelaarskantoor POT uit Den Haag geveild.