Collectie-item

ALBUM Nederlands Hervormde Kerk

Instelling/bron: Heemkundekring ‘Schijndel’

Schijndelwiki gezien vanuit het zuiden. Rechts van het kerkje een huisje met ganzen erachter en een waterput met putmik. Later herenhuis van Kaathoven gebouwd.

Hoofdstraat rond 1875. Rechts de protestantse kerk met torentje. Het huis links is in 1866/67 gebouwd door notaris J.G. van Beverwijk. In 1930 kocht de gemeente het gehele complex met tuin, van de erven mevr. Bolsius-Raupp met de bedoeling het te gebruiken voor de aanleg van een marktterrein. Hier is ook hotel van Roessel in gevestigd geweest.

Klik hier voor een beschrijving van de andere foto's van dit album.