Object

ALBUM St Barbara-klooster

Instelling/bron: Heemkundekring 'Schijndel'

St Barbara. Het oorspronkelijke St Barbara-klooster dateerde van 1894 en werd in de tweede wereldoorlog verwoest. Het huidige complex dateerd van 1952. Motivatie tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst: De architectuur van de oude gedeelten van het complex is een goed voorbeeld van ten eerste, wederopbouwarchitectuur met Bossche School invloeden en ten tweede van het werk van de architecten F. van Meerendonk en Ch. van Liempd. Het verpleeghuis met klooster, kapel en omringende tuin vormt een karakteristiek geheel. Het complex heeft, naast het parochiecomplex aan de Kerkstraat, meerwaarde als beeldbepalend element in de kom van Wijbosch. Het cultuurhistorisch waardevolle complex getuigt van een sociale en geestelijke ontwikkelingsfase in de gemeente Schijndel.