Collectie-item

Roois Leven en Streven 1948

Instelling/bron: Heemkundige Kring 'De Oude Vrijheid'

Deze film is in het bezit van Heemkundige kring "De Oude Vrijheid" in Sint Oedenrode en werd samengesteld in 1948 in opdracht van het Katholiek Thuisfront. De premiére was op 29 aug. 1948 in het Martinushuis. Entree 50 cent ten bate van de Rooise militairen en Ned. Indië. In 2008 is aan deze film tekst en uitleg toegevoegd door Adrie Schepers. De originele film is nog in de oude staat aanwezig.