Object

Excursie Heemkundekring naar opgravingen

Instelling/bron: Erfgoedvereniging Son en Breugel

2008. De opgravingen werden gedaan door het Archeologisch Centrum van Eindhoven en Helmond, na een verkennend onderzoek door Geit Emmery, vrijetijd- archeoloog uit Son en Breugel. Ander voorbeeld van huisplattegrond uit de bronstijd. Gefotografeerd in de richting Zuid/Oost