Object

Eerste eeuw van de Jezuïetenorde

Instelling/bron: Het Noordbrabants Museum

Titelpagina van "Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeyt IESV". Op een monumentaal voetstuk is een zittende vrouw afgebeeld, die met de rechterhand een geopend boek vasthoudt met daarop een tekst. Op de borst een stralend monogram I H S. Met de linkerhand houdt zij een aardbol boven het vuur. Links een vrouw met een pauselijke staf, rechts een vrouw met kruisbeeld, hoed en mijter. Boven het tafereel drie ongevleugelde engelen (met boek, lauwerkrans, veer, palmtak en zwaard). Op het voetstuk een medaillon, waar een slang zich om heen kronkelt met een tekst.