Object

Een paar bolle houten vazen, ieder gedragen door een knielende bronzen vrouwenfiguur op marmeren sokkel

Instelling/bron: Stichting Kasteel Heeswijk

Beide voorwerpen zijn gelijk. De bolle houten vaas, waarin een zinken bakje, is voorzien van ingesneden bloemmotieven tussen verticale banden en heeft langs de bovenkant een vergulde bladerkrans. De onderzijde rust op een smalle met blad- en ruitmotieven versierde, vaas-vormige houder die met beide handen wordt vastgehouden door een knielende bronzen vrouwenfiguur. Deze is gekleed in een wijd, armloos gewaad, opgeschort onder de buste en heeft twee grote vleugels. Zij knielt op een rechthoekige sokkel van roze marmer, aan de voorzijde voorzien van een vergulde lauwerkrans (ontbreekt bij a). De decoratie aan de lange zijden ontbreekt. Langs de onderzijde een profielrand met bladmotief. De roze sokkel rust op zijn beurt op drie steeds iets grotere stenen sokkelplaten, van respectievelijk gelige steen, wit en bont marmer.