Object

Nieuwe plaats beschryfkundige kaart van het distrikt St. Nikolaas voorheen Land van Waas, Provincie Oostvlaanderen

Instelling/bron: Stichting Kasteel Heeswijk

Kaart van het district St.-Niklaas in België. Titel linksonder in ovaal: ‘Nieuwe plaats beschryfkundige kaart van het distrikt St. Nikolaas voorheen Land van Waas, Provincie Oostvlaanderen. Uytgegeven onder toezigt van den heer A.J.L.V.D.B[ogaerde]. om by deszelfs beschouwing over dit distrikt te worden gevoegd. 1825. A. Roothaese fecit : Ch. Onghena sculp[sit].’ Boven ‘PROVINCIE ZEELAND’, rechts ‘PROVINCIE ANTWERPEN’ met de Schelde en de Stad Antwerpen met zijn bolwerken. Schaalaanduiding: ‘Schaal van een Nederlandsche ur (sic?) van 10 Mylen of 1000 Ellen’. Daaronder: ‘Schaal van 2 uren van 25 in een graad.’