Object

Christus wordt aan het kruis genageld

Instelling/bron: Museum De Wieger