Object

Compositie

Instelling/bron: Museum Helmond

De Franse kunstenaar Roger Bissière verdeelt tijdens de jaren vijftig en zestig het vlak in kleinere, rechthoekige vlakken. Daarbinnen brengt hij kleine toetsen verf aan die de suggestie van lichtreflecties geven. In wezen zijn het impressionistische en luministische principes die aan deze techniek ten grondslag liggen. Bissière verdeelt de kleurtoetsen over het doek op een zodanige wijze dat het de suggestie wekt een flikkering van licht door gebladerte te zijn. In dit werk is zijn inspiratie door het kubisme nog terug te vinden, hoewel de opbouw wat speelser en minder strak omlijnd is dan in die stroming gebruikelijk was. De natuur is zijn grootste inspiratiebron en veel van zijn werken zijn daar dan ook toe te herleiden. Hij schildert naar de natuur, waarbij hij de grillige vormentaal reduceert tot een abstracte compositie. Hij geeft zijn werken in deze jaren doelbewust steeds de neutrale titel Compositie mee. Uiteindelijk is het oorspronkelijke onderwerp namelijk ondergeschikt aan het schilderkunstige eindresultaat.