Object

Omslagillustratie voor "De wereldstrijd om de petroleum" van F.S. Noordhoff

Instelling/bron: Museum Helmond

Dit is een boekomslag, ontworpen door Fré Cohen. Cohen werkte vanaf circa 1925 tot haar dood in 1943 als grafisch ontwerpster voor diverse uitgeverijen met een sociaal-democratische achtergrond en voor de gemeente Amsterdam, waar ze grotendeels verantwoordelijk was voor een duidelijk op de Amsterdamse school georiënteerde huisstijl. Het onderhavige boek is een uiteenzetting door de sociaal-democratische voorman F.S. Noordhoff (1882-1970) over energiebronnen als de inzet van oorlogen. Noordhoff was tot de conclusie gekomen dat een moderne oorlog waarschijnlijk om energiebronnen zou gaan. Hij was pacifist. Het boek is uitgegeven in een reeks onder redactie van Koos Vorrink (1892-1955). Vorrink ijverde als SDAP-politicus (Sociaal Democratische Arbeiders Partij, later Partij van de Arbeid) voor een brede sociaal-democratische beweging, waarin ook ruimte was voor christelijk-sociale opvattingen. Hij was scherp gekant tegen totalitaire systemen als het communisme en het opkomende nazisme. Culturele en politieke vorming van arbeiders en jongeren was daarbij een belangrijk wapen – het zogeheten ‘cultuursocialisme’, dat in de jaren dertig een dominante stroming binnen de Nederlandse sociaal-democratische beweging was.