Object

Drinker ; Kroeg

Instelling/bron: Museum Helmond

Dit schilderij van Bart van der Leck (1876-1958) toont een arbeider die in een kroeg zijn glas jenever drinkt. De man is afgebeeld met een grote neus, diepliggende ogen en volle lippen. Zijn gelaat is wit en lijkt daardoor op een masker. Dit is kenmerkend voor het werk van Van der Leck. Hij beeldt geen individuen, maar typen uit. Op deze manier geeft hij uiting aan zijn socialistische idealen, die in deze periode door veel andere kunstenaars in Nederland werden gedeeld. Van der Leck wijst erop dat de industrialisering de mens heeft veranderd. De arbeider is voor hem de ideale mens: fabrieksarbeiders doen allemaal ongeveer hetzelfde werk, wonen in eenzelfde soort huis en leiden eenzelfde soort leven. Zij stellen volgens Van der Leck onderlinge solidariteit en eenheid boven eigenbelang en individualiteit. Om deze verwantschap te benadrukken, ontdoet hij in zijn kunst alle personen van individuele gelaatstrekken en beeldt hij hen bij voorkeur af in gelijksoortige houding en kleding.