Object

Toekomst 14

Instelling/bron: Museum Helmond

Een petroleumventer zwoegt met zijn handelswaar door de sneeuw. Een magere hond op de achtergrond hapt in het wit. In het werk van Johan van Hell is duidelijk een socialistische ondertoon aanwezig. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat hij de arbeidersklasse als onderwerp kiest. Door de vrijwel egale kleurvelden en het ontbreken van schaduw doen de figuren vlak en schematisch aan. De schaarse perspectivische verkortingen zijn op een haast kinderlijke wijze aangebracht, resulterend in onnatuurlijk gekromde ledematen. Dit is geen onvermogen van de schilder, zo blijkt uit vroeger realistisch werk. Met zijn strakke, zakelijke stijl neemt Van Hell bewust afstand van het ‘burgerlijk sentiment’ dat veel sociaal-realistische kunst kenmerkt. Net als zijn tijdgenoten Peter Alma en Bart van der Leck, kiest hij voor vervlakking en stilering opdat het beeld sterker spreekt. Toekomst 14 bewijst dat een heldere beeldtaal zich echter niet per definitie makkelijk laat verklaren. Boven de petroleumkar prijkt een bord met het opschrift ‘Toekomst 14’. Suggereert Van Hell hiermee dat deze arbeider een betere toekomst verdient? Of heeft hij slechts een wat ongewone bedrijfsnaam voor zijn handel?