Object

The dream of a hero

Instelling/bron: Museum Helmond

Roiter neemt ons mee terug naar de Romantiek, eind achttiende, begin negentiende eeuw. De kleding, de pruik, zelfs de houding van de afgebeelde man verwijst hiernaar. Wie zien we hier afgebeeld? Is het Goethe, Caspar David Friedrich of misschien Lord Byron. Een van de romantische schilders, dichters en schrijvers rustend tijdens zijn reis. Een moment van overpeinzing bij de zonsondergang. Het bewonderen van de natuur, verbeeld door de vlinder in de hand. In het werk van Andrej Roiter is de reiziger een belangrijk persoon. Wellicht vond hij zijn inspiratie bij deze romantische kunstenaars, die gingen reizen en hun atelier verlaatten. De titel ‘The dream of a hero’ verwijst naar de heldenstatus van de romantische kunstenaars. Ze wilden zich laten prikkelen door het onbekende, in vervlogen tijden en vreemde oorden. Ze zochten hun inspiratie in het woeste van de natuur. Het is opmerkelijk dat Roiter de Romantische held schildert als een uitvergroting van een behangrol. De ideeën zijn gereduceerd tot decoratie, overtuigingen tot plezierige vormen. De kleuren zijn bruin en geel, als een beeld dat verlopen en verkleurd is. Roiters werk is vaak vervlochten met zijn eigen leven. Gaat het hier om zijn verloren geloof in het heldendom van de kunstenaar?