Object

Immigrant Worker

Instelling/bron: Museum Helmond

Op de foto is het ‘appartement’ van een buitenlandse werknemer te zien. In de jaren 70 van de vorige eeuw was de toestroom van gastarbeiders – zoals ze toen genoemd werden – enorm. De mannen, die zonder hun familie, naar Nederland kwamen om hier te werken in fabrieken, de haven of in de kassen, woonden bij elkaar in pensions of een andere goedkope behuizing. Deze man heeft de relatieve luxe van een eigen ruimte die op enkele vierkante meters zowel zitkamer als slaapkamer als keuken is. Met spaarzame middelen is de ruimte bewoonbaar gemaakt. Zo zijn de wanden van de kamer behangen met kranten. De bewoner zit rechts op een stoel. Achter hem staat zijn bed. Naast hem bevindt zich een tafel waarover kranten bij wijze van tafelkleed liggen met daarvoor twee stoelen. Links is een gasstel te zien. Aan de muur hangt een grote verwarming waaronder op de rand van de wandbetimmering allerlei voorwerpen staan zoals een wekker en een tube tandpasta.