Object

Avondstond

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Hoewel Jozef Israëls aanvankelijk werd opgeleid tot historieschilder, behaalde hij zijn eerste successen met voorstellingen van de arme vissersbevolking. Het zou zijn belangrijkste thema worden. Israëls gaf verschillende aspecten van het vissersleven weer, zoals het vertrek van de vissers en hun vrouwen die alleen achterbleven. Ook luchtigere scènes, zoals vrouwen die zich bezighouden met alledaagse klusjes en spelende kinderen op het strand, werden door Israëls geschilderd.

Israëls maakte dergelijke eenvoudige voorstellingen onderwerp van kunst. Door ze niet slechts beschrijvende titels te geven, maar ze te voorzien van titels met een meer poëtische lading, benadrukte hij de volwaardigheid van deze thematiek. Ook deze ets kreeg de tot de verbeelding sprekende titel 'Avondstond'. Afgebeeld zijn een vrouw en twee kinderen, gezeten in het duin. Zij wachten daar vermoedelijk op de thuiskomst van de visser, een door Israëls veelvuldig verbeeld thema.