Object

Stuk deksel en plastic strook

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

De olieverfschilderijen van Bernard van der Wielen zijn, zoals hij het zelf eens noemde:"stillevens van waardeloos restmateriaal". Vaak bestaat dat zogenoemde restmateriaal uit diverse objecten met een enigszins geometrische vorm. Zo zijn op dit schilderij een stuk van een deksel en een plastic strook te zien, beide min of meer cirkelvormen. De objecten, die geen verband met elkaar hoeven te hebben, zijn wel dusdanig gegroepeerd en gepositioneerd dat ze samen ook weer meetkundige patronen en compostities vormen. De schilderijen zijn in serie gemaakt, waardoor dezelfde voorwerpen steeds terugkeren, maar telkens in andere posities. Het gaat om spullen die niet meer bruikbaar zijn in het dagelijkse leven, zoals het kapotte deksel van een wasmachine, maar wel uitstekend dienst kunnen doen voor de illusie van ruimte op het platte vlak. Want daar gaat het om in de schilderijen van Van der Wielen. Die illusie wordt gewekt doordat de voorwerpen en objecten op de doeken heel realistisch zijn weergegeven, met licht- en schaduwwerking, perspectief en stofuitdrukking. De suggestie van ruimtelijkheid is zo sterk dat de objecten grijpbaar lijken.
De laatste jaren schildert Van der Wielen behalve stillevens ook zelfportretten in absurde en vaak komische situaties. De kleur en de algehele toon van zijn werk is lichter geworden. Dat is gebeurd onder invloed van zijn verhuizing naar Spanje, samen met zijn vrouw Hermien van Herpt, die net als Van der Wielen is opgeleid aan de kunstacademie in Tilburg en met wie hij ook wel samen exposeert.