Object

Tweemaster in nood bij een rotskust

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Als telg van het beroemde schildersgeslacht Koekkoek lag een carrière in de schilderkunst voor Johannes Hermanus Barend voor de hand. Zijn omvangrijke oeuvre bestaat grotendeels uit marines. In de jaren tachtig en negentig breidde hij zijn onderwerpskeuze uit met visserstaferelen, strandgezichten en polderlandschappen. Aanvankelijk schilderde hij erg gedetailleerd, in de loop der jaren werd zijn penseelvoering echter steeds losser.

Die losse manier van schilderen kenmerkt ook 'Tweemaster in nood bij een rotskust'. Koekkoek verbeeldde het schip dat door een storm in problemen was gekomen, de drenkelingen in het water en op de rotskust en de bemanning in de sloep. Dit thema sluit aan bij het romantisch gedachtegoed: het verbeeldde de nietigheid van de mens ten opzichte van de natuur. De rotspartijen werden door Koekkoek vaker afgebeeld. Hij bleef nog tot ver in de negentiende eeuw romantische thema's schilderen, ook toen nieuwere kunststromingen inmiddels de revue passeerden.