Object

De kleine boerderij

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Voor de Nederlandse grafiek was Willem Witsen een zeer belangrijk kunstenaar. Om de prentkunst in Nederland nieuw leven in te blazen richtte hij, samen met zijn vrienden Jan Veth en Antoon Derkinderen, in 1885 de Nederlandsche Etsclub op naar voorbeeld van Franse en Belgische verenigingen. Jaarlijks organiseerde de Etsclub tentoonstellingen en gaven ze een portefeuille met originele etsen uit. Zelf werd Witsen een zeer vooraanstaand graficus. Hij werkte vrijwel altijd naar getekende voorstudies die hij later op de plaat overbracht. Witsen varieerde sterk in zijn onderwerpskeuze, hij maakte etsen van werklieden als boerinnen en houtsprokkelaars, landschappen rondom Ewijckshoeve en in Brabant, stadsgezichten van Londen, Dordrecht en Amsterdam en af en toe zelfs een portret. Opvallend in de zes Brabantse etsen, waarvan deze 'Boerderij met schuur' er een is, is dat Witsen de boerderijen zonder figuren of dieren weergaf en zich volledig richtte op de gebouwen zelf.