Object

Verward stilleven

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Het oeuvre van Klaas Gubbels bestaat voornamelijk uit stillevens, waarin alledaagse voorwerpen als koffiekannen, stoelen en tafels steeds terugkeren in verschillende media. Door deze beperkte onderwerpskeuze is zijn werk direct herkenbaar. Doordat zijn kunst wijd verspreid is, is het bekend onder een breed publiek. Met name de koffiekannen zijn verworden tot een soort iconen.

De kunstenaar laat zich dikwijls inspireren door schilderijen van grootheden uit de kunstgeschiedenis, zoals de Italiaanse stillevenschilder Morandi. Maar ook werk van Dégas en Cézanne, waarin mensen figureren, intrigeert hem. In het werk van Gubbels zijn deze figuren juist afwezig. Toch suggereren de weergegeven tafels, stoelen, kannen en flessen een menselijke aanwezigheid. Zo vormen de ogenschijnlijk alledaagse voorwerpen hoofdpersonages, compleet met menselijke karakters. De koffiepotten kunnen bijvoorbeeld zowel vriendelijkheid als agressie uitdrukken.