Object

Portret van burgemeester H.F. van den Elzen

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Simon Maris was de oudste zoon van de bekende schilder Willem Maris. Van hem kreeg hij zijn eerste lessen. Daarna volgde hij opleidingen aan de academies van Den Haag en Antwerpen. Simon schilderde aanvankelijk landschappen, maar vervaardigde later ook veel portretten. Deze ontstonden meestal in opdracht, zoals ook het portret van Hendrikus van den Elzen, die van 1910 tot zijn dood in 1932 burgemeester van Oss was. Het werd in 1921 geschilderd ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis, waarin nu Museum Jan Cunen is gevestigd. Van den Elzen richtte zich onder andere op de woningbouw en de industrie. Vanwege zijn oorspronkelijke opleiding tot bierbrouwer werd hij ook wel 'den brouwer' genoemd.

Hoewel de kunst van de bekende Simon Maris door sommige critici werd aangemerkt als oppervlakkig, werd zijn techniek over het algemeen gewaardeerd. Hij plaatste zijn modellen altijd tegen een rustige achtergrond en legde de nadruk op de weergave van de persoon en de stofuitdrukking. Dit is ook zichtbaar in het portret van Van den Elzen, die door de schilder met een strenge blik en de voor hem kenmerkende snor werd weergegeven. Maris benadrukte zijn rol als burgemeester door de aandacht te vestigen op de ambtsketen, die door de geportretteerde wordt vastgehouden.