Object

Zonder titel

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

In de jaren dertig was Wim Sinemus voorzichtig begonnen met het invoegen van geabstraheerde vormen in zijn figuratieve werk. Hij had zich in Parijs gevestigd, waar hij beïnvloed werd door kunstenaars als Joan Miró. Langzaam werd het werk van Sinemus steeds abstracter en ontwikkelde hij een eigen stijl die tot de Lyrische Abstractie gerekend kan worden.

Dit werk is daar een voorbeeld van: het schilderij is losjes opgezet en kent geen strakke vormen, geen logica of symmetrie. Sinemus werd geïnspireerd door de kleine toevalligheden om hem heen, zoals rondslingerende spullen op zijn tafelblad. Hij vond het belangrijk dat zijn publiek zijn werk direct en puur visueel, zou ervaren: kleur, materiaal en vorm – daar ging het om.