Object

Landschap met ruiter

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Als zoons van de stillevenschilder Jan van Os werden Pieter Gerardus en Georgius Jacobus Johannes van Os ook kunstenaar. Pieter Gerardus koos echter voor een ander genre. Aanvankelijk vervaardigde hij vooral minatuurportretten. Vanaf omstreeks 1800 legde hij zich toe op het schilderen van veestukken, waarmee hij al snel succes oogstte. Het schilderij dat Van Os in 1808 naar de eerste Tentoonstelling van Levende Meesters had ingezonden, werd door de jury bekroond als beste landschap en aangekocht door Lodewijk Napoleon voor het Koninklijk Museum (thans Rijksmuseum).

Van Os vestigde zich in het landelijke Gooi, waar hij werd omringd door zijn belangrijkste onderwerp: weidelandschappen met vee. In 'Landschap met ruiter' is de meeste aandacht uitgegaan naar de monumentaal weergegeven figuren en het vee; het glooiende landschap dient met name als achtergrond. Op een schilderij dat hij in 1815 maakte, gebruikte Van Os de figuren van dit schilderij spiegelbeeldig. Ongetwijfeld heeft hij de gedetailleerde, naar het leven vervaardigde figuurstudies in zijn atelier bewaard en hergebruikt; een praktijk die veelvuldig voorkwam.