Object

Portret van Maria Swane-Jurgens

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Thérèse Schwartze werd van jongs af aan opgeleid door haar vader, de zeer gewaardeerde portretschilder Johan George Schwartze. Haar oeuvre bestaat voor een groot deel uit portretten van bekende personen uit de politiek, cultuur en wetenschap. In 1881 mocht ze zelfs het portret van koningin Emma met de pasgeboren Wilhelmina schilderen. Schwartze behaalde als 'society'-portrettist internationale faam. Ze bekleedde als vrouw een vrij uitzonderlijke positie binnen de kunstwereld, die destijds werd gedomineerd door mannen.

Naar verluid werkte Schwartze niet langer dan drie dagen aan een portret. Ze liet bij wijze van afleiding haar zitters door iemand voorlezen. De geportretteerde mocht namelijk niet opstaan voor de invallende avond haar het werken onmogelijk maakte. De hier afgebeelde Maria Jurgens was de dochter van Johannes Arnoldus Jurgens, een medefirmant van Anton Jurgens Margarine Fabrieken uit Oss. Het portret is een laat werk van Schwartze. Zoals altijd besteedde ze weinig aandacht aan de achtergrond van het schilderij. Ze legde echter des te meer nadruk op de gelijkenis van het portret.