Object

In Situ

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Richtje Reinsma, Roosmarijn Schoonewelle en Heleen Wiemer studeerden aan de Rietveld Academie. Sinds 2006 vormen zij kunstenaarscollectief Het Harde Potlood. Hun experimentele en multidisciplinaire werk omvat muurtekeningen, tekenacties, installaties, objecten en performances. Daarnaast maakt Het Harde Potlood illustraties, visuele verslagen van evenementen en decorontwerpen. De kunstenaars zoeken naar een evenwicht tussen contrast en eenheid en gebruiken hiervoor verschillende vormtalen en disciplines naast of door elkaar heen. Hun werk heeft daardoor vaak meer weg van een parcours voor het oog dan van een hiërarchisch opgebouwde compositie.

Op uitnodiging van Museum Jan Cunen vervaardigde Het Harde Potlood 'In situ'. Deze serie tekeningen vormt een reactie op de tentoonstelling 'Onder Oss, een archeologisch verhaal'. Centraal in dit werk staat het idee dat de aarde één grote opeenhoping is van tijd, door de kunstenaressen als volgt verwoord: 'De aarde, goedbeschouwd een klont aan elkaar gekoekte resten, eet alles en iedereen op. (...) Onder de grond, in de maag van de planeet, is het donker. (...) Ondertussen verandert alles zeer traag van gedaante en van plaats en merkt niemand wat er allemaal in de bodem verschuift, ontbindt en groeit. Alles wat ooit in de grond gestopt is of erdoor bedekt raakte wordt vroeg of laat vergeten. Totdat er toevallig iets uit de diepte bloot komt te liggen als er wordt gegraven vanwege een nieuwe gebeurtenis bovengronds'.