Object

Waterput uit de Romeinse tijd

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

In Oss en omgeving vinden al tientallen jaren vele opgravingen plaats, waarbij onder meer voorwerpen uit de Romeinse tijd worden gevonden. Zo ook deze waterput, die in de wijk Ussen werd opgegraven. Tot dusver zijn honderden waterputten blootgelegd in Oss, daterend van de Bronstijd (2000-800 v.Chr.) tot de vroege Middeleeuwen (450-750 na Chr.). Voor archeologen vormen de putten een belangrijke informatiebron, omdat de kuilen vaak tot onder het grondwater zijn ingegraven. Zo is organisch materiaal bewaard gebleven, dat anders compleet verloren zou zijn gegaan.

Vanaf de late Steentijd (2900-2000 v. Chr.) bestonden in de omgeving van Oss boerensamenlevingen. Voor de watervoorziening legde men putten aan. Op vrijwel ieder erf lag een put met een bekisting van vlechtwerk, een uitgeholde boomstam of losse planken. Aanvankelijk werden ze in een diepe kuil geplaatst waar men in liep om grondwater te halen. Vanaf de Romeinse tijd werden de putten tot boven het maaiveld opgetrokken, vergelijkbaar met de stenen waterputten wij nu nog kennen. De vierkante constructie van eikenhouten planken is een mooi staaltje van vakmanschap.