Object

Olieverf op paneel, "Schipbreuk voor de Franse kust"

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

In de jaren veertig werkte Louis Meijer in Frankrijk, waar hij als schilder van zeegezichten inspiratie opdeed aan de Normandische kust. Ook op dit schilderij van een schipbreuk is op de achtergrond de Franse kust te zien. Het was onder Nederlandse landschapschilders vrij gebruikelijk om te reizen, op zoek naar ander landschap dan het bekende vlakke polderland.

Het thema van de schipbreuk was in de eerste helft van de negentiende eeuw populair, omdat het de romantische opvatting onderstreepte dat de mens niet altijd is opgewassen tegen de natuurkrachten. Meijer maakte daarbij handig gebruik van de ruwe Normandische rotsen, waartegen hij het kolkende water liet opspatten. Door het oplichtende stuk zee in de voorgrond wordt de aandacht gevestigd op de sloep met ontkomen bemanningsleden. Het onderwerp van de schipbreuk werd door Meijer nog in 1864 gebruikt in 'Kinderen op de rots'.