Object

Merovingische kraal

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Kleine vondsten kunnen vaak de mooiste zijn. Dit is een kraal, waarschijnlijk van een ketting of armband, afkomstig uit de vroege middeleeuwen, meer precies de Merovingische periode (ca. 450-750 na Chr.). Hij is gemaakt van glas(pasta) en grijsblauw van kleur, met drie meanderende banden erin: wit, geel en wit.

Dergelijke kralen worden veel als bijgift(en) gevonden in voornamelijk vrouwengraven. De kralen liggen in het graf vaak ter hoogte van de hals of de onderarm. Omdat glazen kralen in de bodem goed bewaard blijven, vormen ze een goede indicator voor het geslacht van een overledene, ook al zijn de botten inmiddels vergaan. Deze specifieke kraal is echter in een waterput gevonden tijdens de opgravingen in Oss tussen Terwaenen en de Koornstraat. Mogelijk heeft de eigenaar de kraal verloren tijdens haar dagelijkse werkzaamheden.