Object

Portret van Simon van den Bergh

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Eduard Frankfort werd opgeleid aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Vanwege zijn achtergrond schilderde hij vaak joodse taferelen, zoals dit portret van de joodse industrieel Simon van den Bergh, een van de grondleggers van het latere Unilever. Frankfort schilderde het naar een foto. Het werd op verzoek geschonken aan de Gemeente Oss door een zoon van de geportretteerde. In 1932 begon stadsarchivaris Jan Cunen met het aanleggen van een portrettenverzameling voor het nog te stichten museum. Het betrof portretten 'van personen, die zich op een of andere wijze voor Oss verdienstelijk hebben gemaakt', waaronder grootindustriëlen als Van den Bergh en Jurgens.

Simon van den Bergh groeide op in Geffen. Zijn vader Zadok had een kruidenierswinkel, waar boter door klanten dikwijls als betalingsmiddel werd gebruikt. Zadok verkocht dit vervolgens, waardoor een handeltje in boter ontstond. Simon werkte van jongs af aan in de winkel en leerde zo het vak. In 1858 verhuisde hij met zijn gezin naar Oss, waar hij handelde in boter, een product dat werd geëxporteerd naar onder andere Engeland. Nadat hij erin slaagde binnen een jaar het recept van concurrent Jurgens te achterhalen, richtte hij zich vanaf 1872 ook op de productie van margarine ('kunstboter'). Hij investeerde in dat jaar in een fabriek die direct winstgevend was. In 1891 verhuisde de fabriek van Oss naar Rotterdam. Buiten de Nederlandse grenzen werd Van den Bergh bekend als 'the margarine king'.